Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vara Entreprenads vision är att bedriva Bygg- och anläggningsverksamhet i Skaraborg med hög kvalité, nöjda kunder och god lönsamhet. Det är kundens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt kvalitetsarbete. Vårt kvalitetsarbete ska vara förebyggande och långsiktigt samt en integrerade del i den dagliga verksamheten. De produkter och tjänster som vi levererar ska leva upp till uppgjorda avtal i alla avseenden. Vidare ska vi sträva efter ständiga förbättringar och förnyelse där kompetensutveckling ska säkerställa att alla medarbetare har rätt kompetens för att vara med och driva detta arbete. Externa krav från myndigheter och kunder ska följas och lagkrav ses som minimikrav.